Οικονομικά Στοιχεία
 

 

Ισολογισμός ΕΛΠ (28-04-2016)
Αποτελέσματα ΕΛΠ (28-04-2016)

Ισολογισμός 2014

Ισολογισμός 2013

Ισολογισμός 2012